Ana Sayfa / Home Page

  

 

Carl Gustav Jung

 

  

"Bilincimizin anlattığı bir hikayenin bir girişi, gelişmesi ve sonucu olur, ama bir rüya için bu geçerli değildir. Onun zaman ve mekandaki boyutları oldukça farklıdır; rüyayı anlayabilmek için onu her yönüyle incelemeniz gerekir - aynı bilinmeyen bir nesneyi elinize alıp onun şeklinin her detayına vakıf olana kadar evirip çevirir gibi."

  

- C.G. Jung, İnsan ve Sembolleri

   

    

“A story told by the conscious mind has a beginning, a development, and an end, but the same is not true of a dream. Its dimensions in time and space are quite different; to understand it you must examine it from every aspect - just as you may take an unknown object in your hands and turn it over and over until you are familiar with every detail of its shape.”

   

- C.G. Jung, Man and His Symbols

       

   

"Deniz canavarı ile yapılan savaş 

ego bilincini bilinçdışının pençesinden kurtarma çabasını 

temsil eder."

 

- C.G. Jung

   

   

"The battle with the sea monster 

represented the attempt to free ego-consciousness 

from the grip of the unconscious."

    

- C.G. Jung

  

 

"Sembolün anlamı her zaman kastettiğinden fazladır."  

 

 C.G. Jung

   

 

"Symbol always means more than its purpose."

 

- C.G. Jung

   

  

  Sembol, insanoğlunun icat etmiş olduğu 

en büyük dönüşüm aracıdır. 

 

- C.G. Jung

 

  

The symbol is the greatest invention of mankind 

as a tool for transformation. 

 

- C.G. Jung

  

  

  Bir çocuğu eski mitleri öğrenmekten alıkoyabiliriz, 

ama onun mitolojiye olan gereksinimini elinden alamayız.

 

- C.G. Jung

   

We can keep from a child all knowledge of earlier myths,

but we cannot take from him the need for mythology.

 

- C.G. Jung

  

      

Şu inkar edilemez bir gerçektir: 

başkalarının kötülüğü kendi kötülüğümüz haline gelir, 

çünkü yüreklerimizde kötü bir şeyler alevlendirir.


- C.G. Jung

          

      

It is a fact that cannot be denied: 

the wickedness of others becomes our own wickedness

because it kindles something evil in our own hearts.

               

- C.G. Jung

  

Kişi, hayalinde aydınlık figürler canlandırarak değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır.

  

- C.G. Jung

  

  

One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.

  

- C.G. Jung

  

  

Acınızı kucaklayın, çünkü ruhunuz orada büyüyecek.

  

- C.G. Jung

    

  

Embrace your grief, for there your soul will grow.

        

- C.G. Jung

     

  

Hayat aslında kırkında başlar. 

O zamana kadar yalnızca araştırma yapıyorsundur.

  

- C.G. Jung

  

  

Life really does begin at forty. 

Up until then, you are just doing research..

        

- C.G. Jung

   

Çeviren: Güneş İlhan, 12.12.2015, İstanbul

    

sembolizm@gmail.com

   

©2015-2016, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.